წესები და პირობები

 

სისტემაში რეგისტრაციამდე ყურადღებით გაეცანით სალიცენზიო ხელშეკრულებას!

სალიცენზიო ხელშეკრულება

სალიცენზიო ხელშეკრულება წარმოადგენს იურიდიულ დოკუმენტს სისტემის მომხმარებელსა და შპს მაკულატურას” შორის. სისტემაში რეგისტრაციით თქვენ იძლევით თანხმობას შეასრულოთ ხელშეკრლების ყველა პირობა. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ ეთანხმებით, ხელშეკრულების პირობებს, თქვენ არ გაქვთ იურიდიული უფლება ისარგებლოთ სისტემით. ასეთ შემთხვევაში არ გაიაროთ რეგისტრაცია.

 

საავტორო უფლება

სისტემა წარმოადგენს შპს მაკულატურას საკუთრებას და დაცულია კანონით.

 

კონსულტაცია

შპს მაკულატურა უზრუნველყოფს უფასო სატელეფონო მომსახურებას და წერილობით (იმეილის ან უკუკავშირის მოდულის გამოყენებით) კონსულტაციებს;

გარანტიების არარსებობა

სისტემა წარმოდგენილიაროგორც არისისეთი ფორმით და შეიძლება არ შეესაბამებოდეს თქვენს ყველა მოთხოვნას. შპს მაკულატურა არ გაძლევთ გარანტიას, რომ სისტემა უშეცდომოა. შპს მაკულატურა არანაირ ვითარებაში არ იღებს პასუხისმგებლობას მონაცემთა, ფულად, პირდაპირ და ირიბ დანაკარგებზე, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს სისტემის გამოყენებით ან გამოყენების შეუძლებლობით, იმ შემთხვევაშიც კი თუ შპს მაკულატურა წინასწარ იყო ინფორმირებული ამგვარი დანაკარგების შესახებ.

 

ვეთანხმები შემოთავაზებულ წესებსა და პირობებს
მ. კოსტავას 77
info@makulatura.ge
(+995 593) 65 03 14
© შპს მაკულატურა, 2013